Atnaujinta: 2020-01-14       

  Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

         Bendrosios socialinės paslaugos:

1. informavimas;

2. konsultavimas;

3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

4. transporto organizavimas;

5. sociokultūrinės paslaugos;

6. kitos bendrosios socialinės paslaugos.