2024 m. kovo 18 d.  Klaipėdos rajono paramos šeimai centras kartu su Gargždų kultūros centru rengia konferenciją "Savanorystės vaidmuo socialinių paslaugų teikime". 

Konferencijos programa


Psichosocialinių veiksnių tyrimo protokolas. 


Klaipėdos rajono paramos šeimai centro socialinių paslaugų teikimo vertinimo ir socialinių paslaugų kokybės vertinimo tyrimo rezultatai.


2023 m. liepos 18 d.  Klaipėdos rajono paramos šeimai centras rengia mokymus "Efektyvi tėvystė", skirtus asmenims norintiems įgyti efektyvios tėvystės žinių.

Mokymų programa pridedama.

 

 

2023 m. birželio 19 d.  Klaipėdos rajono paramos šeimai centras rengia mokymus "Socialinių paslaugų teikimas ir organizavimas", skirtus socialiniams darbuotojams ir atvejo vadybininkams.

Mokymų programa pridedama.


2023 m. balandžio 24 d.  Klaipėdos rajono paramos šeimai centras kartu su VšĮ Dovilų socialinių iniciatyvų centru rengia konferenciją ,,Kompleksinių paslaugų teikimas Klaipėdos rajone. 

Renginio programa.


2023 m. vasario 21 d.  Klaipėdos rajono paramos šeimai centras kartu su Užimtumo tarnyba prie LR SADM rengia konferenciją ,,Gerosios patirties sklaida socialiniame darbe, siekiant integruoti bedarbius į darbo rinką".