Atnaujinta: 2021-01-18

 

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

 Duomenų pavadinimas  Atnaujinimo
 periodiškumas
 Duomenų    formatas
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai  Kas ketvirtį  xlsx (arba) pdf
Finansinių ataskaitų rinkiniai  Kas ketvirtį  xlsx (arba) pdf
Klaipėdos rajono paramos šeimai centro darbuotojų darbo užmokesčio informacija  Kas ketvirtį  pdf
Klaipėdos rajono paramos šeimai centro teikiamų paslaugų sąrašas  Pagal poreikį  pdf