ltenetfrdelvplrues

Atnaujinta: 2023-05-09

 

2023 m. gegužės mėnuo

16 d. nuo 10:00 iki 16:00 val. dalyvaus konferencijoje „Kodėl taip sunku mylėti? Multidimensinė šeimos terapija Lietuvoje“ nuotoliniu būdu.

19-23 d. kasmetinės vadovo atostogos.

29 d. nuo 09:00 val. dalyvaus nuotoliniame seminare „Darbuotojų motyvavimas kasdieninėje veikloje ir ilgalaikėje perspektyvoje“.

 

 

2023 m. balandžio mėnuo

5 d. 10:30 val. dalyvaus pasitarime su Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja ir socialinių įstaigų vadovais.

5 d. 14:00 val. dalyvaus „Vaiko nuomonės išklausymo metodinio vadovo“ pristatyme ir diskusijoje nuotoliniu būdu.

7 d. 10:00-11:30 dalyvaus nuotoliniame susitikime su Metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro ekspertais.

11 d. nuo 16:00-16:30 val. dalyvaus virtualiame renginyje „Ribos intymiuose santykiuose“.

12 d. dalyvaus Excel mokymuose.

17 d. 11:00-11:30 val. dalyvaus virtualiuose mokymuose ir knygos „Paskui ribas: kaip kalbėti su vaiku apie seksualinį smurtą“ pristatyme.

17 d. nuo 13:00 iki 14:00 val. dalyvaus nuotoliniame susitikime su socialinių įstaigų vadovų asociacijos nariais.

18 d. 10:00 val. dalyvaus susitikime su Užimtumo tarnybos atstovais.

20 d. 14:30-15:15 dalyvaus nuotoliniuose mokymuose „Pornografija ir sveiki poros santykiai. Suderinama?“.

25 d. nuo 09:30 iki 15:00 dalyvaus nuotoliniame seminare „Mentorystės mokymai socialiniams darbuotojams“.

28 d. nuo 09:30 iki 16:00 dalyvaus nuotoliniame seminare „Mentorystės mokymai socialiniams darbuotojams“.

 

2023 m. kovo mėnuo

7 d. 11:00 val. dalyvaus nuotolinėje konsultacijoje dėl dalyvavimo projekte „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ .

23 d. 14:00 val. dalyvaus seminare „2022-2023 m. Darbo kodekso pakeitimai. Praktinė analizė ir patarimai, kaip taikyti pasikeitusias nuostatas jūsų organizacijoje“.

28 d. 10:30-14:30 dalyvaus Tarptautinės teatro dienos paminėjime „Atspindžiai 2023“ Dienos veiklos centre Kretingoje, kur vyks Socialinių įstaigų asociacijos narių surinkimas.

30 d. 11:30-16:00 dalyvaus mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Socialinės inovacijos mokymosi visą gyvenimą kontekste“.


                                                                                    

 

2023 m. vasario mėnuo

6 d. 8:30 val. dalyvaus atvejo komandos posėdyje savivaldybės posėdžių salėje.

21 d. 10:00 val. skaitys pranešimą „Neįgaliųjų integracija į visuomenę, teikiant Klaipėdos rajono paramos šeimai centro paslaugas asmens namuose“ konferencijoje „Gerosios patirties sklaida socialiniame darbe, siekiant integruoti bedarbius į darbo rinką".  

27 d. 8:30 val. dalyvaus atvejo komandos posėdyje savivaldybės posėdžių salėje.

                                                                                  

2023 m. sausio mėnuo

16 d. nuo 8:30 val. dalyvaus atvejo komandos posėdyje savivaldybės posėdžių salėje.

12 d. nuo14:00 val. dalyvaus nuotoliniame seminare „Darbo ir poilsio laiko reglamentavimas“.

 

2022 m. gruodžio mėnuo

5 d. 14 val. dalyvaus pasitarime pas merą kartu su kitų socialinių įstaigų vadovais.

6 d. nuo 13 val. dalyvaus nuotoliniame pasitarime apie einamuosius klausimus su Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja ir kitų socialinių įstaigų vadovais.

7d. nuo 8:30 val. dalyvaus atvejo komandos posėdyje savivaldybės posėdžių salėje.

7 d. nuo 9 iki 15:30 val. dalyvaus nuotolinėje konferencijoje „Lietuvos socialinio darbo ateitį kuriančios kompetencijos“.

8 d. nuo 10 iki 12 val. dalyvaus įstaigų, teikiančių dienos socialinės globos paslaugas dienos centre ir/ar asmens namuose, vadovų pasitarime nuotoliniu būdu.

9 d. nuo 9 iki 16 val. dalyvaus nuotoliniuose mokymuose „Socialinių paslaugų kokybės pagrindai ir vertinimas“.

 

 

2022 m. lapkričio mėnuo

9 d. nuo 9 val. dalyvaus nuotoliniame seminare „Sėkmingas vidurinės grandies vadovas: nematoma lyderystė“.

14 d. nuo 10 val. dalyvaus nuotoliniame seminare „Darbo ir poilsio laikui keliami reikalavimai“.

15 d. nuo 9 val. dalyvaus mokymuose su teisininke Raimonda Joskaudiene Gargždų „Kranto“ mokykloje.

24 d. nuo 15 val. dalyvaus nuotoliniame pasitarime apie einamuosius klausimus su Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja ir kitų socialinių įstaigų vadovais.

 

2022 m. spalio mėnuo

19 d. nuo 15 val. dalyvaus konferencijoje „Šeimos konferencijos įgyvendinimas Lietuvoje“ nuotoliniu būdu.

24 d. nuo 9 val. dalyvaus mokymuose „Menas išmokti pasakyti „NE“ išsaugant santykius su kitais“ nuotoliniu būdu.

 

 

2022 m. rugsėjo mėnuo

13 d. nuo 10 val. dalyvaus nuotoliniuose Valstybinės darbo inspekcijos organizuojamuose mokymuose „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“.

14 d. nuo 11 val. dalyvaus nuotoliniame susitikime su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovais dėl Vaiko teisių kontaktų centro steigimo.

 

 

2022 m. rugpjūčio mėnuo

9 d. nuo 10 val. Dalyvaus Valstybinės darbo inspekcijos organizuojamame seminare „Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai įsigalioję 2022 m. rugpjūčio 1 d.“

Nuo rugpjūčio 22 d. iki rugsėjo 2 d. vadovo kasmetinės atostogos.

 

2022 m. liepos mėnuo

5 d. nuo 8:30 iki 12-30 val. dalyvaus projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas“ pristatyme Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje.

15 d. nuo 10:00 iki 15:00 val. dalyvaus konferencijoje: „Socialinė įtrauktis per sensorinius sodus ir natūralius gamtos išteklius“ nuotolinius būdu.

 

2022 m. birželio mėnuo

2 d. nuo 8 iki 10 val. dalyvaus supervizijoje „Moterys vadovės“ nuotoliniu būdu.

6 d. nuo 13:30 iki 17:00 val. dalyvaus KU SvMF Ssocialinio darbo katedros ir Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos rengiamoje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Socialinio darbo studijos mokymosi visą gyvenimą kontekste“ nuotoliniu būdu.

9 d. nuo 8 iki 10 val. dalyvaus supervizijoje „Moterys vadovės“ nuotoliniu būdu.

16 d. nuo 8 iki 10 val. dalyvaus supervizijoje „Moterys vadovės“ nuotoliniu būdu.

20 d. nuo 14 iki 15:20 val. dalyvaus Klaipėdos rajono savivaldybės Paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

21 d. nuo 8 iki 10 val. dalyvaus supervizijoje „Moterys vadovės“ nuotoliniu būdu.

28 d. nuo 8 iki 10 val. dalyvaus supervizijoje „Moterys vadovės“ nuotoliniu būdu.

 

2022 m. gegužės mėnuo

18 d. 14:30-16 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

23-31 d. vadovo kasmetinės atostogos.

 

 

2022 m. balandžio mėnuo

1 d. 9-16 val. dalyvaus nuotoliniame seminare „Aktualiausi teisės aktai, jų taikymo praktika socialiniame darbe“.

7 d. 14-15 val. dalyvaus nuotoliniame pasitarime dėl Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeninių globos namų.

20 d. 14:30-15 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

 

2022 m. kovo mėnuo

9 d. 9.30 val. dalyvaus nuotoliniame seminare „Nepaprastoji padėtis Lietuvoje išorinės ir vidinės grėsmės – ką turime žinoti čia ir dabar“.

9 d. 13 val. dalyvaus projekto „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio diegimas Klaipėdos rajone“, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, pristatymo renginyje.

18 d. 10 val. dalyvaus socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos susitikime nuotoliniu būdu.

23 d. 15 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

 

2022 m. vasario mėnuo

3 d. 11 val. vyks susitikimas „Viešųjų pirkimų centralizavimas, pasirengiamieji darbai 2022 m.“ nuotoliniu būdu.

10 d. 9:30 val. dalyvaus Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos renginyje „Pokyčiai socialinių darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo reglamentavime: ką reikia žinoti ir kaip įgyvendinti?“ nuotoliniu būdu.

15 d. 13 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

18 d. dalyvaus susitikime su Priklausomybių ligų centro atstovais.

 

 

 

2022 m. sausio mėnuo

18 d. 14 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

2021 m. gruodžio mėnuo

1-14 d. vadovo kasmetinės atostogos.

22 d. 15 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

 

2021 m. lapkričio mėnuo

17 d. 14 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

26-27 d. nuo 9 val. iki 17 val. dalyvaus Pasaulinėje lyderystės konferencijoje nuotoliniu būdu.

 

2021 m. spalio mėnuo

20 d. 10 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

 

2021 m. rugsėjo mėnuo

16 d. 15 val. dalyvaus STEP (S.T.E.P., angl. Solutions to Tackle Energy Poverty) mokymų sertifikatus turinčių energetinių patarėjų dirbtuvėse-konsultacijoje nuotoliniu būdu.

22 d. 9 val. dalyvaus susitikime, kuriame bus aptariamos projekto „Pagalbos mechanizmas vaikams ir jaunuoliams iš pažeidžiamų grupių bei jų šeimos nariams“ įgyvendinimo galimybes Klaipėdos rajone.

22 d. 14 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

 

2021 m. rugpjūčio mėnuo

24 d. 10 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

2021 m. liepos mėnuo

26 d. 14:30 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

2021 m. birželio mėnuo

14 d. nuo 13.00 val. iki 14:00 val. dalyvaus nuotoliniame susitikime dėl bendradarbiavimo sutarties su VšĮ Mindify steigėja, edukatore Laura Preikšaitiene.

14 d. nuo 15.00 val. iki 17.00 val. dalyvaus nuotoliniuose STEP projekto energetinių patarėjų tinklo kūrimo mokymuose.

16 d. 14 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

2021 m. gegužės mėnuo

19 d. 14 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

 

2021 m. balandžio mėnuo

20 d. 14 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

15 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Personalo valdymas. Kada būtina įsikišti vadovui", lektorė Giedrė Vaitiekūnaitė - Urbanovič.

8 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Kaip sukurti inovatyvią organizaciją. Vadovo vaidmuo", lektorius Kęstutis Vingilis.

1 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Retorika vadovams. Įtaigus viešas kalbėjimas", lektorius Donaldas Duškinas.

2021 m. kovo mėnuo

26 - 30 d. vadovo kasmetinės atostogos

25 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Vadovo darbas su stresu. Kaip padėti sau ir 5 įtampos mažinimo būdai", lektorė Brigita Kaleckaitė.

19 - 24 d. vadovo kasmetinės atostogos

18 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Kaip tampama talentų magnetu. Ko vadovas turi vengti per personalo atrankas", lektorė Valerija Buzėnaitė.

17 d. 14 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

4 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Nepaslėptos vadovo emocijos. Kokią naudą tai gali duoti komandai", lektorė Nomeda Marazienė.

3 d. 13 val. 30 min. dalyvaus susitikime dėl projekto ,,Įjunk poveikį", kuris vyks nuotoliniu būdu.

 

2021 m. vasario mėnuo

25 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Bendravimo spąstai - kaip išvengti patarimų monstro", lektorius Povilas Petrauskas.

19 d. 14 val. 30 mim. dalyvaus susitikime dėl projekto ,,Įjunk poveikį", kuris vyks nuotoliniu būdu.

18 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Naujoji realybė: vadovas online - kaip reprezentuoti save", lektorė Giedrė Urmulevičiūtė.

17 d. 14 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

        15 val. 30 mim. dalyvaus susitikime dėl projekto ,,Įjunk poveikį", kuris vyks nuotoliniu būdu.

11 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Vadovavimo ypatybės vienai nuo kitų nutolusiai (remote) komandai", lektorė Renata Šumskaitė.

4 d. 15 val. dalyvaus seminarų cikle internetu ,,Vadovo laikas" - ,,Vadovo pamokos 2020 m.", lektorius Saulius Jovaišas.

2021 m. sausio mėnuo

26 d. 14 val. dalyvaus supervizijose "Supervizijos vadovams", supervizorė Jūratė Makauskienė, kurios vyks nuotoliniu būdu.

20 d. 14 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

19 d. 14 val. dalyvaus supervizijose "Supervizijos vadovams", supervizorė Jūratė Makauskienė, kurios vyks nuotoliniu būdu.

12 d. 14 val. dalyvaus supervizijose "Supervizijos vadovams", supervizorė Jūratė Makauskienė, kurios vyks nuotoliniu būdu.

5 d. 14 val. dalyvaus supervizijose "Supervizijos vadovams", supervizorė Jūratė Makauskienė, kurios vyks nuotoliniu būdu.

2020 m. gruodžio mėnuo

29 d. 14 val. dalyvaus supervizijose "Supervizijos vadovams", supervizorė Jūratė Makauskienė, kurios vyks nuotoliniu būdu.

22 d. 14 val. dalyvaus supervizijose "Supervizijos vadovams", supervizorė Jūratė Makauskienė, kurios vyks nuotoliniu būdu.

15 d. 14 val. dalyvaus supervizijose "Supervizijos vadovams", supervizorė Jūratė Makauskienė, kurios vyks nuotoliniu būdu.

12 d. 16 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje nuotoliniu būdu.

8 d. 14 val. dalyvaus supervizijose "Supervizijos vadovams", supervizorė Jūratė Makauskienė, kurios vyks nuotoliniu būdu.

2020 m. lapkričio mėnuo

18 d. 10 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje Klaipėdos rajono savivaldybėje.

2020 m. spalio mėnuo

21 d. 15 val. dalyvaus Socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje Klaipėdos rajono savivaldybėje.